Mestské kúpaliská

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je správcom kúpaliska  Mestská plaváreň  a legendárneho kúpaliska Červená hviezda.

Dňa 05.09.2016 kúpaliská ukončili sezónu 2016.