Tipy a triky

AKO SA PRIPRAVIŤ NA VYKUROVACIU SEZÓNU?

 • Odberatelia - správcovia bytových domov

        Preveriť stav vnútorných rozvodov v bytových domoch, skontrolovať a pootvárať uzatváracie a regulačné armatúry.

        Zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých stupačkových rozvodov v bytovom dome.

 • Vlastníci bytov

         Ventily (vrchné príp. aj spodné) na  všetkých vykurovacích telesách - radiátoroch v byte otvoriť naplno.

         Odvzdušniť radiátor vo svojom byte alebo celú stupačku v byte na najvrchnejšom poschodí.

 

 

AKO  ZNÍŽIŤ NÁKLADY NA SPOTREBU ENERGIE V  BYTE?

 • Využívajte  termostatické ventily

Jednotlivé miestnosti vykurujte podľa účelu a potreby.

Počas vykurovacej sezóny nastavte termostatickú hlavicu na  regulačný stupeň, ktorý zabezpečí optimálnu teplotu v miestnosti: 

Obývacie izby, detské izby 21 °C

Spálňa  18 °C

Kuchyňa 20 °C 

Nastavením hlavice  na najvyšší stupeň sa začína nehospodárne využitie tepla v byte. 

V miestnostiach, v ktorých sa dlhodobo nezdržiavate a v nočných hodinách  znížte teplotu. 

Nikdy nevypínajte kúrenie úplne! Vykúriť po každodennom odstavení kúrenia miestnosť na normálnu teplotu je omnoho nákladnejšie. 

 • Nezakrývajte  radiátory

Z blízkosti radiátorov odstráňte všetky predmety ( záclony, závesy a pod.), ktoré môžu obmedzovať prúdenie tepla do miestnosti. 

 • Správne vetrajte

Vetrajte krátko a intenzívne. Správna dĺžka vetrania je cca 3 – 5 minút. Trvalé pootvorenie vetracieho okenného krídla je nesprávne. Čím je vonku chladnejšie, tým kratší má byť čas vetrania. Počas vetrania  uzatvorte  termostatické ventily. 

 • Využívajte vznikajúce teplo

Najviac tepla vzniká v domácnosti pri varení, pečení, praní a žehlení. To sú tzv. vnútorné tepelné zisky.

Vonkajšie tepelné zisky zo slnečného svitu sú najvýraznejšie práve počas jasných dní na jeseň a na jar.

Teplo vznikajúce pri používaní domácich spotrebičov Vám pri správnom nastavení termostatickej hlavice môže ušetriť značnú časť nákladov na vykurovanie. 

 • Utesnite okná, vstupné a balkónové dvere

Aby teplo neunikalo do okolia, a aby  sa miestnosti zbytočne neochladzovali. 

 • Sledujte svoju spotrebu

Aby ste neboli nepríjemne prekvapení svojou spotrebou na konci roka pri odpočtoch energie v byte sledujte svoju spotrebu. Sledovanie spotreby je prvým krokom k dosiahnutiu úspor.

 

AKO ZNÍŽIŤ NÁKLADY NA SPOTREBU ENERGIE V BYTOVOM DOME?

 

 • Hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy
 • Montážou termostatických ventilov a pomerových meračov tepla u konečných spotrebiteľov
 • Výmenou okien
 • Dôkladným  zaizolovaním rozvodov TÚV v dome, hlavne na stúpačkách prechádzajúcich jadrami
 • Zateplením domu
 • Vybudovaním kompaktnej (domovej) odovzdávacej  stanice tepla