SZCT v Košiciach

Systém centrálneho zásobovania teplom (SCZT) - spoľahlivá a kvalitná dodávka tepla a teplej vody

SCZT je systém, ktorý umožňuje odberateľovi získať pohodlie a bezstarostnosť spolu so stabilnou a dobrou cenou. Systém centrálneho zásobovanie teplom predstavuje vysoko profesionálne poskytovanie služieb a prináša istotu do domov odberateľov.

Naša spoločnosť je súčasťou systému centrálneho zásobovania teplom. Spolu Teplárňou Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s.  – zdrojom - tvorí najväčšiu centralizovanú sústavu zásobovania teplom na Slovensku.

Z celkového predaja tepla je až 97% realizovaných v rámci SCZT Košice, 1,3% podiel pripadá na SCZT Šaca a 1,7% na predaj tepla z plynových kotolní.

Výhody SCZT

  • komplexné služby = činnosť vykonávaná na základe overenej odbornej spôsobilosti, poskytovaná kvalifikovanými zamestnancami. Pre odberateľov je zabezpečená starostlivosť od výroby produktu až po jeho spotrebu v obytných domoch a poskytovanie poradenstva v oblasti výroby a distribúcie tepla.
  • spoľahlivosť = kontinuálna dodávka tepla a TÚV ( žiadne rozsiahle výpadky dodávok tepla a TÚV )
  • komfort = zabezpečenie dodávky tepla a TÚV podľa požiadaviek zmluvných odberateľov
  • bezpečnosť = vykonávanie pravidelných kontrol a revízií zariadení, atestov o hospodárnej prevádzke, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a bezpečnosti TTZ ( nehrozia explózie, požiare, udusenia ..)
  • ekológia = zabraňovanie znečisťovaniu životného prostredia, možnosť využitia obnoviteľných zdrojov (biomasy, geotermálnych zdrojov, kogenerácie - výroby tepla a elektriny súčasne )

Postavenie TEHO  v systéme centrálneho zásobovania teplom nájdete v prílohe.

Prílohy na stiahnutie