Podnájom nebytových priestorov OST

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice, vyhlasuje obchodnú  verejnú súťaž na Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom.

Súťažné podmienky:    www.teho.sk/sites/default/files/TEHO_sutazne_podmienky.zip