Podnájom nebytových priestorov OST

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice pripravuje druhé kolo obchodnej  verejnej súťaže  na Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom.