Podnájom nebytových priestorov OST - Jazero

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice  ponúka  na Podnájom nebytové priestory v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom:

  1. OST č. 111, Gagarinovo námestie, súp. č. 2728,
  2. OST č. 201, Kaspická, súp. č. 2720,
  3. OST č. 205, Irkutská, súp. č. 2719.

Podmienky podnájmu si  môžete stiahnuť v elektronickej forme - viď nižšie Príloha.   

Kontaktná osoba: Bc. Róbert Vinclér,  tel.: +421 918 679 715,  055/ 6007161, e-mail:  vincler@teho.sk.