Centrálny Dispečing

Sídlo: ul.
Azijská trieda 2 / 2498 , sídlisko Ťahanovce, Košice

Kontakt:
636 0999, 636 0991

Zameranie:
Obsluha, prevádzka a dodávka TÚV a ÚK z horúcovodných a parných OST, plynových kotolní

Prevádzková doba: 24 hodín

 

 

Spoločnosť má k dispozícií centrálny dispečing s nepretržitou 24-hodinovou obsluhou.

Hlavnou úlohou dispečingu je zabezpečiť plynulú dodávku ÚK a TÚV s čo najhospodárnejším prevádzkovaním jednotlivých zdrojov /OST, kotolne/. Na centrálny dispečing sú pripojené a prevádzkované TTZ.

Dispečeri majú on-line k dispozícií aktuálne informácie o dodávke ÚK a TÚV na jednotlivých OST, prípadne informácie o havarijných situáciách, preto môžu promptne zasiahnuť. 

                                                   

Dispečing slúži na efektívnejšie a kvalitnejšie prevádzkovanie našich tepelno-technických zariadení.