Opravy, údržba a servis tepelných zariadení

Podnikateľom a iným právnickým a fyzickým osobám ponúkame opravy, údržbu, servis tepelných zariadení a poskytovanie iných súvisiacich technických služieb - vytyčovanie sietí, hľadanie únikov, projektové práce a iné. Bližšie informácie na tel.č. 055/ 6007 104. Cenník služieb je v prílohe.