Najčastejšie otázky

Otázky, s ktorými sa na nás najčastejšie obracajú záujemcovia o vybudovanie KOS.

1. Z akých peňazí je hradené vybudovanie KOS?

Celý náklad na vybudovanie kompaktnej odovzdávacej stanice (KOS) v bytom dome je hradený z investičných prostriedkov našej spoločnosti.

2. Čo je potrebná splniť v prípade záujmu o osadenie výmenníka u nás v objekte?

Prostredníctvom správcu, resp. predsedu SVB sa písomnou formou obráťte našu spoločnosť .

3. Aká zmluva sa podpisuje?

Dochádza len k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na priestor, do ktorého naša spoločnosť umiestni KOS-ku.

4. Bude do priestoru výmenníka voľný vstup?

Nakoľko sa jedná o vyhradené technické zariadenie, do priestoru výmenníka sa bude možné dostať len po sprístupnení našou spoločnosťou.

5. V prípade poruchy výmenníka, kto bude hradiť opravy?

Všetky náklady súvisiace so servisom sú hradené našou spoločnosťou.

6. Ako bude meraná elektrina?

Pre potreby KOS bude osadený samostatný elektromer. Naša spoločnosť bude mať priamo zmluvu s elektrárňami.

7. Je možné takéto zariadenie pozrieť priamo v prevádzke?

Nie je problém . Stačí nás telefonicky kontaktovať na čísle 055/ 6007 107 a dohodneme si termín obhliadky.