Zoznam ulíc projektu

Zoznam ulíc projektu "Zmena teplonosného média na Sídlisku nad Jazerom Košice", kde budú osadené kompaktné odovzdávacie stanice (KOS) 

Územné členenie

I.etapa (viď  mapa červená farba)

Baltická
Bukovecká
Kaspická
Čiernomorská
Azovská
Amurská
Donská
Levočská
Dneperská
Irkutská
Jenisejská

II.etapa (viď  mapa modrá farba)

Dneperská
Ladožská
Jenisejská
Uralská
Čingovská
Ždiarska
Polárna
Poludníková
Gagarinovo námestie
Námestie kozmonautov
Rovníková

III.etapa (viď  mapa zelená farba)

Ždiarska
Sputniková
Námestie kozmonautov
Družicová
Važecká
Galaktická
Stálicová
Meteorova
Talinská
Čechovova

Prílohy na stiahnutie