Odstávky

Tatranská
2, 4, 6, 8, 10-MŠ
Branisková
1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijného prerušenia dodávky studenej vody od nášho dodávateľa SV VVS a.s.
Podľa upresnenia dodávateľa SV sa čas ukončenia odstávky posúva na 20:00 hod.