Odstávky

Jenisejska
20
Poznámka:
Bez dodávky TÚV následkom havarijného prerušenia dodávky TÚV z dôvodu netesnosti na rozvode, ktorého správu a údržbu nezabezpečuje TEHO s.r.o., ale príslušný správca alebo vlastníci daného objektu.

Podľa upresnenia správcu daného objektu by malo k oprave netesnosti na rozvode TÚV dôjsť v priebehu 19.07.2024. Okamžite po oznámení ukončenia havarijných prác bude dodávka TÚV obnovená