Odstávky

Zupkova
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 37-MŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác súvisiacich s odstraňovaním netesnosti na rozvode TÚV v správe a údržbe TEHO s.r.o.