Odstávky

Jasuschova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Bauerova
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1-MŠ
Bauerova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Čordákova
2 - OC ISKRA, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Čordákova
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 50-ZŠ
Klimkovičova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Čordákova
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 17-MŠ
Klimkovičova
23
Klimkovičova
25
Poznámka:
Následkom poruchy na rozvodoch studenej vody v správe nášho dodávateľa VVS a.s., môže dôjsť k obmedzeniu dodávky TÚV pre odberateľov dotknutého sídliska.
Aj keď porucha nie je zapríčinená našou spoločnosťou sa odberateľom za spôsobený diskomfort o s p r a v e d l ň u j e m e.