Odstávky

OST na celom území mesta KOŠICE
Poznámka:
Následkom obmedzovania dodávky tepla od nášho dodávateľa MH TH Košice môže dochádzať k obmedzeniam dodávky TÚV a ÚK z jednotlivých OST na celom území mesta Košice. Dôvodom sú poruchy na hlavných rozvodoch horúcovodu (primárny rozvod), ktorého správu a údržbu zabezpečuje MH TH Košice.
Za spôsobený diskomfort sa o s p r a v e d l ň u j e m e.
Šoltésova
1-FN, 4, 6, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 22, 24, 26
Rastislavova
24, 26, 34, 36, 38, 40
Pasteurova
1, 3, 5, 7, 9
Pasteurovo námestie
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Milosrdenstva
4-Klub dôchod., 5, 7, 9, 11, 13-lesy
Brezová
3
Smetanova
4 - MÚMČ, 6, 2-poliklinika
Rastislavova
41, 35, 37, 39-poisťovňa
Topoľová
18
Vojvodská
8, 10, 12, 14
Skladná
1A, 1B, 1C
Rastislavova
1, 3, 5, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 8
Kukučínova
7
Žižkova
23, 25, 27, 29, 31, 33
Jánošíkova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kukučínova
40 - SZŠ
Gaštanova
2, 4, 6
Pri nemocnici
11, 12, 6, 7, 8, 9, 10
Milosrdenstva
17, 19, 23, 25, 21-OST
Rastislavova
5B
Žižkova
41,43,45
Poznámka:
Následkom rozsiahlej poruchy na horúcovode v správe MH TH Košice ostáva dodávka ÚK, TÚV na uvedených adresách v obmedzení.
Za spôsobený diskomfort, aj keď sa nejedná o naše zavinenie o s p r a v e d l ň u j e m e.
Podľa upresnenia od nášho dodávateľa tepla a vzhľadom závažnosti poruchy sa posúva čas predpokladu ukončenia opráv na nasledujúci deň do 09:00 hod.