Odstávky

Južná trieda
9, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 11, 17-Sigma
Fejova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14-lesoprojekt
Mlynárska
1, 3, 5, 15-SP, 16
Vojvodská
2, 4, 5-jedáleň
Zborovská
1, 3, 5, 7
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV a ÚK následkom plánovaného prerušenia dodávky elektriny od nášho dodávateľa VSD a.s.