Odstávky

Alvinczyho
19, 21, 22
Lomená
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Stromová
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Bellova
1, 3
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác na technologickom zariadení TÚV v OST, ktorej správu a údržbu zabezpečuje TEHO s.r.o