Odstávky

Výstavby
1, 2, 3, 5, 7, 4, 6, 9, 11, 8, 10, 12, 14
Katkin park
2- gymnázium
Pokroku
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Hronská
6, 8
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác na rozvode TÚV v správe a údržbe TEHO s.r.o.