Odstávky

Klimkovičova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Čordákova
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 17-MŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom prerušenia dodávky studenej vody od nášho dodávateľa SV VVS a.s.