Odstávky

Clementisova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Dvorkinova
1, 3, 5, 7-MŠ
Povstania českého ľudu
5, 7, 9
Maurerova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ZŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom prerušenia dodávky studenej vody od nášho dodávateľa SV VVS a.s.
Magurská
2, 4, 6, 8
Kpt. Nálepku
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Kuzmányho
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác súvisiacich s netesnosťou na rozvode TÚV v správe a údržbe TEHO s.r.o.