Odstávky

Zombova
5, 7, 9, 11, 13, 15, 43, 45
Húskova
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Trieda KVP
1-Miestny úrad
Janigova
21
Hemerkova
34, 35, 31, 33, 27, 29, 23, 25, 19, 21, 39-OC KVP
Húskova
47
Zombova
37, 39, 33, 35, 29, 31, 25, 27, 21, 23, 17, 19
Hemerkova
32, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26-MŠ, 28-DEDO
Janigova
2-ZŠ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Klimkovičova
19
Klimkovičova
21
Klimkovičova
23
Klimkovičova
25
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV a ÚK následkom havarijných prác na primárnom rozvode v správe MHTH Košice (Tepláreň - TEKO)
Vojenská
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 37-ŠZŠ
Škultétyho
2, 1-Poštová banka
Kuzmányho
35-37, 39, 41, 43
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV a ÚK následkom prác na primárnom rozvode v správe MH Teplárenský holding, a.s. závod Košice (Tepláreň-TEKO)