Odstávky

Hemerkova
32, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26-MŠ, 28-DEDO
Janigova
2-ZŠ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Klimkovičova
19
Klimkovičova
21
Klimkovičova
23
Klimkovičova
25
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV a ÚK následkom prác na primárnom rozvode v správe MH Teplárenský holding, a.s.

závod Košice (Tepláreň-TEKO)