Odstávky

Jarná
8,10,12,14,16,18
Zimná
7,9,11
Jesenná
10,12,14, 12-MŠ
Jilemnického
7
Jesenná
16,18
Jilemnického
1,3,5
Zimná
13,15
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV z dôvodu obmedzenia dodávky primárneho tepla od nášho dodávateľa MH Teplárenský holding a.s., závod Košice, následkom netesnosti na horúcovode.