Odstávky

Moldavská cesta
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-CEM VAP, 23-MŠ, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Tri hôrky
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác na rozvode v správe TEHO s.r.o.
Za spôsobený diskomfotr sa o s p r a v e d l ň u j e m e.
Laborecká
6, 8, 10, 12, 14
Poľovnícka
10, 6, 8-knižnica, 4
Zuzkin park
10- MŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác na primárnom rozvode (horúcovode) v správe dodávateľa tepla MH Manažment, a. s (bývalé TEKO a.s.) a TEHO s.r.o.
Za spôsobený diskomfotr sa obe spoločnosti o s p r a v e d l ň u j ú.