Odstávky

Južná trieda
9, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 11, 17-Sigma
Fejova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14-lesoprojekt
Mlynárska
1, 3, 5, 15-SP, 16
Vojvodská
2, 4, 5-jedáleň
Zborovská
1, 3, 5, 7
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom prerušenia dodávky studenej vody od nášho dodávateľa SV VVS a.s.
Alejova
2-penzion, Szilcar, hádzan.hala
Turgenevova
29, 31, 33, 23, 25, 27, 11, 13, 1, 3, 5, 7-MŠ, 9-obchod
Milosrdenstva
39 -RD
Turgenevova
30, 32, 34, 26, 28, 22, 24, 16, 18, 20, 12, 14, 8, 10, 2, 4, 6
Lomonosovova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Turgenevova
38-MŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom etapovej odstávky tepla od nášho dodávateľa MH Teplárenský holding a.s., závod Košice.