Odstávky

Užhorodská
39-ZŠ
Užhorodská
35, 37
Užhorodská
31, 33
Bukovecká
2
Užhorodská
27, 29
Užhorodská
23, 25
Užhorodská;
8 - Jaz. škola
Užhorodská
21
Užhorodská
19
Užhorodská
17
Užhorodská
15
Ostravská
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-predajne
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV z dôvodu poklesu tlaku studenej vody (SV) následkom havarijných prác dodávateľa SV VVS a.s.
Alejova
2-penzion, Szilcar, hádzan.hala
Turgenevova
29, 31, 33, 23, 25, 27, 11, 13, 1, 3, 5, 7-MŠ, 9-obchod
Milosrdenstva
39 -RD
Turgenevova
30, 32, 34, 26, 28, 22, 24, 16, 18, 20, 12, 14, 8, 10, 2, 4, 6
Lomonosovova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Turgenevova
38-MŠ
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom etapovej odstávky tepla od nášho dodávateľa MH Teplárenský holding a.s., závod Košice.