Odstávky

Palárikova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Partizánska
1, 3
Jantárova
2, 4, 8, 10, 12, 6-ZUŠ
Ludmanská
1, 3, 5
Južná trieda
2-dom dôchod., 6, 8
Hollého
3 -jedáleň, 3-byt, 3-MSP
Požiarnícka
1, 6-OC Cottbus
Palárikova
22 - MŠ
Palárikova
1, 3, 5, 7
Fibichova
1, 3, 5
Fibichova
7, 9, 11
Fibichova
13
Krivá
8, 10, 12, 14, 16
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom poklesu tlaku studenej vody (SV) z dôvodu havarijných prác dodávateľa SV VVS a.s.
Užhorodská
Ostravská
Miškovecká
14,15,16,17,18,19
Južná trieda
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91
Rastislavova
70, 72, 74
Bulharská
8, 10, 12
Srbská
8, 10, 12
Panelová
6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Rastislavova
52, 54, 56
Srbská
1 -MÚNZ
Mudroňova
25, 27
Južná trieda
93-Hotel Strojár, 50-SOU, 95-ZŤS VVÚ, 97
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV z dôvodu havarijného obmedzenia dodávky tepla od nášho dodávateľa MH Teplárenský holding, a.s.
Južná trieda
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91
Rastislavova
70, 72, 74
Bulharská
8, 10, 12
Srbská
8, 10, 12
Panelová
6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Rastislavova
52, 54, 56
Srbská
1 -MÚNZ
Mudroňova
25, 27
Južná trieda
93-Hotel Strojár, 50-SOU, 95-ZŤS VVÚ, 97
Poznámka:
Obmedzenie dodávky TÚV následkom havarijných prác súvisiacich s odstraňovaním netesnosti na rozvode v správe TEHO s.r.o.
Za spôsobený diskomfort sa o s p r a v e d l ň u j e m e.