Odpočty fakturačných meradiel

Termíny odpočtov fakturačných meradiel ÚK a TÚV na odberných miestach, t.j. v domoch na rok 2018

31.1.2018 streda31.7.2018 utorok
28.2.2018 streda31.8.2018 piatok
29.3.2018 štvrtok28.9.2018 piatok
30.4.2018 pondelok31.10.2018 streda
31.5.2018 štvrtok30.11.2018 piatok
29.6.2018 piatok31.12.2018 pondelok

Odpočty fakturačných meradielDodržanie odpočtových termínov je dôležité. Údaje odpočítané z fakturačných meradiel sú podkladom pre mesačnú fakturáciu pre vlastníka, resp. správcu domu. V miestach fyzického odpočtu odpočtárom je potrebné zo strany odberateľa (správcu, majiteľa alebo vlastníkov bytov) zabezpečiť prístup do priestorov v dome, kde sa merač nachádza.

 

 

 

 

Údaje z fakturačného meradla je možné zasielať:

Pri komunikácii je potrebné uviesť tieto údaje:

  • dátum odpočtu
  • adresu sekcie
  • ÚK: stav v GJ alebo MWh
  • TÚV: stav z vodomeru v m3