Odpočty fakturačných meradiel

Termíny odpočtov fakturačných meradiel ÚK a TÚV na odberných miestach, t.j. v domoch na rok 2019

31.1.2019 štvrtok31.7.2019 streda
28.2.2019 štvrtok30.8.2019 piatok
29.3.2019 piatok30.9.2019 pondelok
30.4.2019 utorok31.10.2019 štvrtok
31.5.2019 piatok29.11.2019 piatok
28.6.2019 piatok31.12.2019 utorok

Odpočty fakturačných meradielDodržanie odpočtových termínov je dôležité. Údaje odpočítané z fakturačných meradiel sú podkladom pre mesačnú fakturáciu pre vlastníka, resp. správcu domu. V miestach fyzického odpočtu odpočtárom je potrebné zo strany odberateľa (správcu, majiteľa alebo vlastníkov bytov) zabezpečiť prístup do priestorov v dome, kde sa merač nachádza.

 

 

 

 

Údaje z fakturačného meradla je možné zasielať:

Pri komunikácii je potrebné uviesť tieto údaje:

  • dátum odpočtu
  • adresu sekcie
  • ÚK: stav v GJ alebo MWh
  • TÚV: stav z vodomeru v m3