Odpočty fakturačných meradiel

Termíny odpočtov fakturačných meradiel ÚK a TÚV na odberných miestach, t.j. v domoch na rok 2020

31.1.2020 piatok31.7.2020 piatok
28.2.2020 piatok31.8.2020 pondelok
31.3.2020 utorok30.9.2020 streda
30.4.2020 štvrtok30.10.2020 piatok
29.5.2020 piatok30.11.2020 pondelok
30.6.2020 utorok31.12.2020 štvrtok

Odpočty fakturačných meradielDodržanie odpočtových termínov je dôležité. Údaje odpočítané z fakturačných meradiel sú podkladom pre mesačnú fakturáciu pre vlastníka, resp. správcu domu. V miestach fyzického odpočtu odpočtárom je potrebné zo strany odberateľa (správcu, majiteľa alebo vlastníkov bytov) zabezpečiť prístup do priestorov v dome, kde sa merač nachádza.

 

 

 

 

Údaje z fakturačného meradla je možné zasielať:

Pri komunikácii je potrebné uviesť tieto údaje:

  • dátum odpočtu
  • adresu sekcie
  • ÚK: stav v GJ alebo MWh
  • TÚV: stav z vodomeru v m3