Odpočty fakturačných meradiel

Termíny odpočtov fakturačných meradiel ÚK a TÚV na odberných miestach, t.j. v domoch na rok 2021

29.01.2021 piatok30.07.2021piatok
26.02.2021 piatok31.08.2021 utorok
31.03.2021 streda30.09.2021 štvrtok
30.04.2021 piatok29.10.2021 piatok
31.05.2021 pondelok30.11.2021 utorok
30.06.2021 streda31.12.2021 piatok

Odpočty fakturačných meradielDodržanie odpočtových termínov je dôležité. Údaje odpočítané z fakturačných meradiel sú podkladom pre mesačnú fakturáciu pre vlastníka, resp. správcu domu. V miestach fyzického odpočtu odpočtárom je potrebné zo strany odberateľa (správcu, majiteľa alebo vlastníkov bytov) zabezpečiť prístup do priestorov v dome, kde sa merač nachádza.

 

 

 

 

Údaje z fakturačného meradla je možné zasielať:

Pri komunikácii je potrebné uviesť tieto údaje:

  • dátum odpočtu
  • adresu sekcie
  • ÚK: stav v GJ alebo MWh
  • TÚV: stav z vodomeru v m3