Cena tepla v roku 2022

Cena tepla v roku 2022

Maximálne ceny tepla na rok 2022 boli pre našu spoločnosť určené Rozhodnutím URSO č. 0025/2022/T zo dňa 15.11.2021  a Rozhodnutím URSO č.0170/2022/T zo dňa 22.12.2021.

 

Určené maximálne ceny tepla s účinnosťou od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sú nasledovné:

 

od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Variabilná
zložka

Fixná
 zložka

€/kWh
bez DPH

€/kW
bez DPH

Pre odberné miesta v meste Košice I.-IV.

0,0562

258,3128

Pre odberné miesta v meste Košice Šaca

0,0797

233,9922