Cena tepla v roku 2021

Cena tepla v roku 2021

Maximálne ceny tepla na rok 2021 boli pre našu spoločnosť určené Rozhodnutím URSO č. 0042/2021/T zo dňa 13.11.2020 a  mení ho Rozhodnutie č.0124/2021/T zo dňa 09.08.2021.

 

 

Určené maximálne ceny tepla od 1. septembra 2021:

 

Od 1.9. 2021 do 31.12. 2021

Variabilná
zložka

Fixná
 zložka

€/kWh
bez DPH

€/kW
bez DPH

Pre odberné miesta v meste Košice I.-IV.

0,0521

286,3717

Pre odberné miesta v meste Košice Šaca

0,0366

249,1824

 

 

Určené maximálne ceny tepla od 1. januára 2021 do 31.augusta 2021 :

 

Od 1.1. 2021 do 31. 08. 2021

Variabilná
zložka

Fixná
 zložka

€/kWh
bez DPH

€/kW
bez DPH

Pre odberné miesta v meste Košice I.-IV.

0,0412

286,3717

Pre odberné miesta v meste Košice Šaca

0,0366

249,1824