Cena tepla v roku 2020

Maximálne ceny tepla na rok 2020 boli pre našu spoločnosť určené Rozhodnutím URSO č. 0067/2020/BA.

Určené maximálne ceny tepla s účinnosťou od 1. januára 2020 do 31.12.2021 sú nasledovné:

 

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Variabilná
zložka

Fixná
 zložka

€/kWh
bez DPH

€/kW
bez DPH

Pre odberné miesta v meste Košice I.-IV.

0,0447

267,8905

 

 

Pre odberné miesta Košice- Šaca sú platné ceny určené  Rozhodnutím URSO č. 0157/2019/T  s účinnosťou od 1. januára 2019 do 31.12.2021:

 

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Variabilná
zložka

Fixná
 zložka

€/kWh
bez DPH

€/kW
bez DPH

Pre odberné miesta v meste Košice Šaca

0,0381

244,4823