Cena tepla v roku 2019

Maximálne ceny tepla na rok 2019 boli pre našu spoločnosť určené Rozhodnutím URSO č. 0157/2019/T.

 

Určené maximálne ceny tepla s účinnosťou od 1. januára 2019 do 31.12.2021 sú nasledovné:

 

Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Variabilná
zložka

Fixná
 zložka

€/kWh
bez DPH

€/kW
bez DPH

Pre odberné miesta v meste Košice I.- IV.

0,0445

273,5275

Pre odberné miesta v meste Košice Šaca

0,0381

244,4823