Cena tepla v roku 2018

 

Maximálne ceny tepla na rok 2018 boli pre našu spoločnosť určené Rozhodnutím URSO č. 0055/2018/T  zo dňa 14.11.2017 a mení ho Rozhodnutie č.0161/2018/T zo dňa 13.08.2018.

 

Určené maximálne ceny tepla od 1. januára 2018 do 31.augusta 2018 :

 

Od 1.1. 2018 do 31. 08. 2018

Variabilná
zložka

Fixná
 zložka

€/kWh
bez DPH

€/kW
bez DPH

Pre odberné miesta v meste Košice I.-IV.

0,0364

262,3919

Pre odberné miesta v meste Košice Šaca

0,0293

211,7923

 

 

Určené maximálne ceny tepla od 1. septembra 2018 do 31.12.2021 :

 

Od 1.9. 2018 do 31.12. 2021

Variabilná
zložka

Fixná
 zložka

€/kWh
bez DPH

€/kW
bez DPH

Pre odberné miesta v meste Košice I.-IV.

0,0397

262,3919

Pre odberné miesta v meste Košice Šaca

0,0293

211,7923