Cena tepla v roku 2017

Maximálne ceny tepla na rok 2017 sú pre našu spoločnosť určené Rozhodnutím ÚRSO č. 0251/2017/T.

 

Určené maximálne ceny tepla od 1. januára 2017 do 31.12.2017 sú:

 

Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Variabilná
zložka

Fixná
 zložka

€/kWh
bez DPH

€/kW
bez DPH

Pre odberné miesta v meste Košice I.-IV.

0,0341

257,4481

Pre odberné miesta v meste Košice Šaca

0,0296

210,9772