Cena tepla v roku 2016

Maximálne ceny tepla na rok 2016 sú pre našu spoločnosť určené Rozhodnutím URSO č. 0033/2016/T

 Určené maximálne ceny tepla,  s účinnosťou od 1. januára 2016 do 31.decembra 2016:

 

Variabilná
zložka

Fixná
 zložka

v €/kWh
 

v €/kW
 

Pre odberné miesta v meste Košice I.-IV.

0,0371

245,8757

Pre odberné miesta v meste Košice Šaca

0,0326

195,5154

Uvedené ceny sú bez DPH.