Cena tepla v roku 2015

Maximálne ceny tepla na rok 2015 pre našu spoločnosť sú určené  Rozhodnutím ÚRSO  č.: 0070/2015/T.

Schválené ceny tepla, s účinnosťou od 1. januára 2015 :

 

  Variabilná zložka   Fixná zložka 
v €/kWh v €/kW
Pre odberné miesta
v meste Košice I.-IV.
0,0394 235,7490
Pre odberné miesta
v meste Košice Šaca
0,0326 195,8633

Uvedené ceny sú bez DPH.