Cena tepla v roku 2014

Maximálne ceny tepla na rok 2014 boli pre našu spoločnosť schválené Rozhodnutím ÚRSO č. 0163/2014/T .

Od 1.1.2014 bude naša spoločnosť fakturovať ceny tepla :

 

  Variabilná zložka   Fixná zložka 
v  € / kWh  v  € / kW 
Pre odberné miesta
v meste Košice I.-IV.
0,0416 219,1161
Pre odberné miesta
v meste Košice Šaca
0,0326 194,1006

Uvedené ceny sú bez DPH.