Cena tepla v roku 2013

Maximálne ceny tepla pre spoločnosť TEHO sú určené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0175/2013/T na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

 

Odberné miesta           
v meste Košice I. - IV.

Cena platná
od - do

Variabilná
zložka

Fixná
zložka

€/kWh

€ /kW

maximálna cena
určená ÚRSO-m

od 1.1. 2013
do 31. 12. 2013

0,0410

199,9200

 

Odberné miesta
v meste Košice – Šaca

Cena platná
od - do

Variabilná
zložka

Fixná
zložka

€/kWh

€ /kW

 maximálna cena
určená ÚRSO-m

od 1.1 . 2013
do 31. 12. 2013

0,0322

180,7264

 

 Uvedené ceny sú bez DPH.