Cena tepla v roku 2012

Prehľad cien tepla na rok 2012 bez DPH

 

OST a plynové kotolne
Košice I. - IV.

Cena platná
od - do

Variabilná
zložka

Fixná
zložka

€/kWh

€ /kW

Domácnosti
- maximálna cena
určená ÚRSO-m

od 15. 2. 2012
do 31. 12. 2012

0,0416

183,7958

Domácnosti
- ceny fakturované

od 1. 3. 2012
do 31. 12. 2012

0,0413

182,0540

Odberatelia a koneční
spotrebitelia okrem domácnosti
- maximálna cena určená ÚRSO-m

od 15. 2. 2012
do 31. 12. 2012

0,0416

183,7958

Odberatelia a koneční spotrebitelia
okrem domácnosti
- ceny fakturované

od 1. 3. 2012
do 31. 12. 2012

0,0413

182,0540

 

 

 

Odberné miesta
v meste Košice – Šaca

Cena platná
od - do

Variabilná
zložka

Fixná
zložka

€/kWh

€ /kW

Domácnosti
- maximálna cena
určená ÚRSO-m

od 15. 2. 2012
do 31. 12. 2012

0,0339

174,6339

Domácnosti
- ceny fakturované

od 1. 3. 2012
do 31. 12. 2012

0,0339

164,9602

Odberatelia a koneční spotrebitelia
okrem domácnosti
- maximálna cena určená ÚRSO-m

od 15. 2. 2012
do 31. 12. 2012

0,0339

174,6339

Odberatelia a koneční spotrebitelia
okrem domácnosti
- ceny fakturované

od 1. 3. 2012
do 31. 12. 2012

0,0339

164,9602

 

 

V mesiaci január a február 2012 TEHO fakturovalo svojim odberateľom ceny tepla platné pre rok 2011.

Od 1.3.2012 bude TEHO fakturovať svojim odberateľom  nižšie ceny ako sú maximálne určené ceny ÚRSO-m, aby tak zmiernila dopad rastu cien na svojich odberateľov.

Maximálne ceny tepla pre spoločnosť TEHO sú určené  Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0314/2012/T   na obdobie od 15. februára 2012 do 31. decembra 2012.