Cena tepla v roku 2011

 Prehľad fakturovaných cien  tepla na rok 2011 bez DPH:

 

 

Odberné miesta Košice I. - IV.

Cena platná
od - do

Variabilná
zložka

Fixná
zložka

€/kWh

€ /kW

Domácnosti
 

od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2011

0,0351

167,7791

Odberatelia a koneční spotrebitelia
okrem domácnosti

 

od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2011

0,0351

167,7791

 

 

 

 

 

 

Odberné miesta
v meste Košice – Šaca

Cena platná
od - do

Variabilná
zložka

Fixná
zložka

€/kWh

€ /kW

Domácnosti

 

od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2011

0,0297

146,8236

Odberatelia a koneční spotrebitelia
okrem domácnosti

 

od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2011

0,0297

146,8236

 

 

 

Maximálne ceny tepla pre spoločnosť TEHO sú určené  Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0230/2011/T   na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  

     

     

     

    Prílohy na stiahnutie