Cena tepla v roku 2009

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) určil na obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice ceny tepla rozhodnutím č. 0169/2009/T zo dňa 22. 12. 2008 takto:
 

 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti 0,04114 €/kWh
  (1,2393 Sk/kWh)
  - variabilnú zložku maximálnej ceny tepla
  pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti 0,04384 €/kWh
  (1,3208 Sk/kWh)
 • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 152,34581 €/kW
  (4589,57 Sk/kW)
  pre odberné miesta v meste Košice I - IV,
 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla pre domácnosti 0,02537 €/kWh
  (0,7644 Sk/kWh)
 • variabilnú zložku maximálnej ceny tepla
  pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácnosti 0,02537 €/kWh
  (0,7644 Sk/kWh)
 • fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 163,29549 €/kW
  (4919,44 Sk/kW)
  pre odberné miesta v meste Košice - Šaca.


Uvedené ceny sú bez DPH
Konverzný kurz je 1€ = 30,1260 SKK

Od 1. 1. 2009 dochádza pri určovaní ceny tepla v zmysle Výnosu č. 6/2008 k zásadnej zmene. Maximálna variabilná zložka ceny tepla bude určená v Sk/kWh a maximálna fixná zložka ceny tepla s primeraným ziskom na regulačný príkon v Sk/kW. Z pohľadu odberateľa tepla nebude možné jednoducho zrátať náklad na mernú jednotku, pretože ide o dve rôzne merné jednotky.

K ďalšej podstatnej zmene dochádza aj v spôsobe uplatnenia ceny tepla. Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa bude fakturovať za namerané množstvo tepla na odbernom mieste a maximálna fixná zložka ceny tepla sa bude fakturovať za regulačný príkon na odbernom mieste. Regulačný príkon na odberné miesto tvorí podiel aritmetického priemeru množstva tepla dodaného na vykurovanie a prípravu TÚV v rokoch 2005 až 2007 v kWh a počtom hodín 5300.

Prepočet spotreby tepla z GJ na kWh
je určený prevodným koeficientom 1kWh = 0,0036 GJ.

OST
a plynové kotolne
Košice I. - IV.
Cena platná
od - do
Variabilná
zložka
Fixná
zložka
€/kWhSk/kWh€ /kWSk/kW
Domácnosti
- maximálna cena
určená ÚRSO-m
od 1.1.2009
do 31.12.2009
0,041141,2393152,345814589,57
Domácnosti
- ceny znížené
od 1.1.2009
do 31.3.2009
0,037951,1434152,345814589,57
od 1.4.20090,036311,0939152,345814589,57
Odberatelia a koneční
spotrebitelia okrem domácnosti
- maximálna cena určená ÚRSO-m
od 1.1.2009
do 31.12.2009
0,043841,3208152,345814589,57
Odberatelia a koneční spotrebitelia
okrem domácnosti
- ceny znížené
od 1.1.2009
do 31.3.2009
0,040661,2249152,345814589,57
od 1.4.20090,038881,1713152,345814589,57
Odberné miesta
v meste Košice – Šaca
Cena platná
od - do
Variabilná
zložka
Fixná
zložka
€/kWhSk/kWh€ /kWSk/kW
Domácnosti
- maximálna cena
určená ÚRSO-m
od 1.1.2009
do 31.12.2009
0,025370,7644163,295494919,44
Odberatelia a koneční spotrebitelia
okrem domácnosti
- maximálna cena určená ÚRSO-m
od 1.1.2009
do 31.12.2009
0,025370,7644163,295494919,44