Štatutárne orgány spoločnosti

Štatutárne orgány spoločnosti
 
Valné zhromaždenie
JUDr. Martin Petruško - námestník primátora mesta Košice
 
Dozorná rada
Ing. Juraj Briškár - predseda DR
Ing. Andrej Sitkár - člen DR
Ing. Lenka Kovačevičová - člen DR
 
Konateľ
Ing. Štefan Kapusta