Pravidlá používania cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia.

 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (IČO: 31 679 692) používa cookies na rôzne účely. Zoznam cookies, ktoré používame, typ a účel ich použitia, ako aj ďalšie informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

Použitie cookies

Názov

Použitie pre doménu

Koniec platnosti

Tretia strana

Registruje, či má používateľ v prehliadači aktivovaný JavaScript.

Has_JS

teho.sk

Na konci relácie

Nie

Uchováva používateľské stavy naprieč žiadosťami o stránku.

SESS#

teho.sk

23 dní

Nie

Štatistické údaje zbierané v anonymnej podobe, ktoré sa využívajú na vytváranie reportov o používaní našich webových stránok.

__utm.gif

teho.sk

Na konci relácie

USA, google-analytics.com

__utma

teho.sk

2 roky

USA, google-analytics.com

__utmb

teho.sk

Na konci relácie

USA, google-analytics.com

__utmc

teho.sk

Na konci relácie

USA, google-analytics.com

__utmt

teho.sk

Na konci relácie

USA, google-analytics.com

__utmv

teho.sk

2 roky

USA, google-analytics.com

__utmz

teho.sk

6 mesiacov

USA, google-analytics.com

 

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách2 v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia svojho prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Vaše aktuálne nastavenia webového prehliadača preto budeme považovať za súhlas s ukladaním cookies v určenom rozsahu.

 

Na čo sa cookies používajú?

Naša spoločnosť používa cookies na to, aby Vám zabezpečila čo najpohodlnejšie a najefektívnejšie využitie našich webových stránok. Cookies používame na to, aby sme Vám predstavili taký obsah našich stránok, o ktorom predpokladáme, že by pre Vás mohol byť zaujímavý, ale len v súvislosti s našimi produktmi alebo službami. Cookies používame tiež na zabezpečenie Vášho súkromia pri prehliadaní našich webových stránok.

Nepoužívame cookies na to, aby sme Vás kontaktovali prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, telefónu alebo inak.

Ak nájdete na stránkach našej spoločnosti linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

 

Prečo si ponechať nastavenie Cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je teda na Vašej slobodnej vôli. Je však potrebné vedieť, že v prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.

 

Ako si môžem zmeniť nastavenia Cookies?

Tieto odkazy na stránky Vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše web stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

1 § 5 o) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2 Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení používateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý používateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.