Manažment spoločnosti

Manažment spoločnosti
 
Riaditeľ spoločnosti
Ing. Štefan Kapusta, tel.: 055 / 6007 101
životopis
 
Námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku
Ing. Karol Tanyasi, tel.: 055 / 6007 130
životopis
 
Námestník riaditeľa pre správu majetku a investície
Ing. Štefan Ferencz, tel.: 055 / 6007 134
životopis
 
Námestník riaditeľa pre prevádzku a údržbu
Ing. Jaroslav Tkáč, tel.: 055 / 6007 104
životopis