Manažment spoločnosti

Manažment spoločnosti

 

Riaditeľ spoločnosti

Ing. Jaroslav Tkáč, tel.: 055 / 6007 101

životopis

 

Námestník riaditeľa pre ekonomiku

Ing.Štefan Ferencz, tel.: 055 / 6007 130

životopis

 

Námestník riaditeľa pre investície

Ing. Jaroslav Macejko, tel. 055/6007 134

životopis

 

Námestník riaditeľa pre prevádzku a obchod

Ing. Miroslav Andrejco, tel.: 055 / 6007 104

životopis