Manažment spoločnosti

Manažment spoločnosti

 

Riaditeľ spoločnosti

Ing. Jaroslav Tkáč, tel.: 055 / 6007 101

životopis

 

Námestník riaditeľa pre obchod a ekonomiku

Ing. Karol Tanyasi, tel.: 055 / 6007 130

životopis

 

Námestník riaditeľa pre správu majetku a investície

Ing. Štefan Ferencz, tel.: 055 / 6007 134

životopis

 

Námestník riaditeľa pre prevádzku a údržbu

Ing. Miroslav Andrejco, tel.: 055 / 6007 104

poverený zastupovaním funkcie námestníka riaditeľa pre prevádzku a údržbu