Filozofia spoločnosti


FILOZOFIA SPOLOČNOSTI
 

1. Našim hlavným poslaním je zabezpečenie tepla pre občanov, firmy a inštitúcie v našom meste, a to kvalitne, spoľahlivo a bezpečne.

2. Neustále zlepšovanie procesov chápeme ako prostriedok úspešného rozvoja spoločnosti .

3. Aktívne prispievame k rozvoju energetickej koncepcie mesta.

4. Na všetkých úrovniach a úsekoch dôsledne presadzujeme zákaznícky princíp.

5. Vážime si našich obchodných partnerov a občanov. Jednáme s nimi čestne a morálne.

6. Hospodárnosť spoločnosti považujeme za náš záväzok voči občanom Košíc.

7. Podporujeme efektívnu tímovú spoluprácu.

8. Zamestnancov vnímame ako významné aktívum spoločnosti.

9. Bezpečnosť pri práci je viac ako len našou povinnosťou.

10. Ochranu životného prostredia chápeme ako samozrejmý vklad našej spoločnosti pre zdravý rozvoj mesta.