Faktor primárnej energie

V zmysle Zákona č.657/2004, §25 - Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení a Vyhlášky č.308/2016 MHSR je určený faktor primárnej energie (fp ) pre SCZT Košice distribúcia pre 3 bilančné skupiny:

A)    OST, KOS a sekundárne rozvody mesta Košice – výrobca  Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO a.s. -  fp = 0,460

B)    Plynové kotolne a sekundárne rozvody – výrobca TEHO s.r.o. Košice -  fp = 0,630 – 0,737

C)    OST a sekundárne rozvody SCZT Šaca - výrobca USS Steel Košice  -  fp = 0,256