Etický kódex spoločnosti

Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich v spoločnosti TEHO. Predstavuje snahu a odhodlanie pracovať a riadiť sa najvyššími princípmi spoločenskej a podnikateľskej etiky a platnou legislatívou.

Všetci zamestnanci spoločnosti a všetky osoby, ktoré vystupujú v mene spoločnosti nezávisle od formy pracovného, či partnerského vzťahu sú povinní správať sa v súlade s Etickým kódexom spoločnosti TEHO.

Prílohy na stiahnutie