Projekt Jazero

I. etapa

Lokalita Baltická až Jenisejská (I. etapa) je v celom rozsahu ukončená. Do konca decembra 2012 boli vybudované nové horúcovodné rozvody v dĺžke cca 2,8 km,  60 ks domových kompaktných odovzdávacích staníc (KOS), prebehli práce na zásypoch horúcovodných kanálov, terénne a sadové úpravy a asfaltizácia dotknutých komunikácií.   Stavba bola skolaudovaná a ukončená.

II. etapa

Lokalita Dneperská až Rovníková (II. etapa) je ukončená. Bolo vybudovaných 56 ks domových odovzdávacích staníc a  cca 3,3 km nových horúcovodných  rozvodov. Prebehli dokončovacie práce a úprava trávnatých plôch, chodníkov a ciest. Stavba bola skolaudovaná a ukončená.

III. etapa

Lokalita Ždiarska až  Čechovova (III. etapa) je ukončená.  V tejto etape bolo vybudovaných  47 KOS a  cca 2,8 km nových podzemných HV rozvodov. Prebehli dokončovacie práce a úprava trávnatých plôch, chodníkov a ciest. Stavba bola skolaudovaná a ukončená.

Obyvateľom sídliska ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.