Mestská krytá plaváreň

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je  správca Mestskej krytej plavárne  (MKP) na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 25.02.2021. Vykonáva správu všetkých priestorov a prevádzok a zastupuje Mesto Košice pri plnení povinností vyplývajúcich z nájomných vzťahov. Vlastníkom objektu MKP je Mesto Košice, ktoré ho nadobudlo do svojho vlastníctva dňa 27.01.2021.

Objekt má za sebou bohatú históriu fungovania od roku 1986. 

S ohľadom na stav objektu a jeho prevádzkových súčastí, pripravujeme rozsiahlu opravu technologickej časti úpravne bazénovej vody, ktorá zabezpečí do budúcna bezporuchový chod tejto technológie a zdravotnú nezávadnosť vody. Predpokladaný termín realizácie je 6/2021. Zároveň pripravujeme projektovú dokumentáciu pre komplexnú rekonštrukciu objektu MKP, ku ktorej by v ideálnom prípade mohlo dôjsť už v roku 2022, a to v nadväznosti na ukončenie prestrešenia vodnopólového bazéna na kúpalisku ČH, čím bude zabezpečená možnosť jeho celoročnej prevádzky.  

Ponúkame:

- plavecký 50m bazén ( hľbka od 1,80 do 2,14 m) spojený s 25 m bazénom (hľbka od 0,60 do 1,20 m)

- občerstvenie, fitness, saunu

- v letných mesiacoch vonkajšiu trávnatu plochu a pieskové ihriská

- dezinfekciu všetkých priestorov

- denne kontrolovanú a udržiavanú  bazénovú vody

- príjemnú hudbu a internet

Akceptujeme poukážky Relax pass, preukaz EURO 26, ISIC a kartu MultiSport.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Viac informácií nájdete na www.plavarenkosice.sk.