Červená hviezda

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je správcom kúpaliska Červená hviezda.

Kúpalisko Červená hviezda je národnou kultúrnou pamiatkou. Je zapísané v Ústrednom zozname Pamiatkového fondu SR.

Areál bol postavený v rokoch 1935 až 1936. Patrí k významným slovenským medzivojnovým stavbám z obdobia funkcionalizmu. Od roku 2008 kúpalisko chátralo.

Rekonštruovať sa areál začal v roku 2015. Náročná prestavba musela zachovať autenticitu architektonického diela legendárneho kúpaliska.

Pôvodné bazény pre plavcov, neplavcov aj detský bazén boli obnovené a pribudol aj  nový bazén na vodné pólo - hypermoderný, nerezový. Dá sa priečne rozdeliť, zväčšiť, zmenšiť a pri väčších zápasoch je možné tu uložiť mobilnú tribúnu. Vodnopólový bazén je nekrytý, no s možnosťou vyhrievania vody v prípade potreby.

Okrem vodnopópolého bazénu prešli obnovou aj budovy. 

Ponúkame:

  • zmodernizovaný a zrekonštruovaný areál historického kúpaliska
  • zrekonštruované tri bazény a jeden nový nerezový vodnopólový bazén s osvetlením
  • stánky s občerstvením a chladenými nápojmi
  • malé detské pieskovisko
  • bezbariérový vstup k bazénom a sociálne zariadenie pre imobilných návštevníkov
  • monitorovací systém, príjemnú hudbu a bezplatné pripojenie na internet

Akceptujeme poukážky DOXX plus , Cadhoc Relax a kartu MultiSport.

Viac informácií na www.cervenahviezda.sk.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu.