Údržbár - zvárač

Voľná pracovná  pozícia:

 Údržbár - zvárač

 

 Požadované kvalifikačné a osobnostné predpoklady:

  •  platný certifikát zváracej skúšky STN EN 287-1 111, resp. STN EN 287-1 311,
  •  odborné skúsenosti v oblasti kúrenárstva a vodoinštalatérstva,
  •  vodičský preukaz skupiny B,
  •  dobrý zdravotný stav.

Termín nástupu: Ihneď

Kontaktná osoba:  Ing. Katarína Babilonská

Telefón: 055/ 6007 129

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom možno zasielať elektronicky na e-mailové adresy: teho@teho.sk alebo sekretariat@teho.sk, prípadne poštou na adresu spoločnosti.