Počet zamestnancov spoločnosti

Počet zamestnancov

 

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet

160

157

154

149

146

147

147

Z toho : THP

75

73

71

68

64

65

65

               R

85

84

 83

81

82

82

82

              Ženy

35

34

35

33

31

31

33

         Zamestnanci so zdravotným postihnutím

4

3

3

3

4

4

4