Počet zamestnancov spoločnosti

Počet zamestnancov

 

 

 

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

Počet

160

157

154

149

146

Z toho : THP

75

73

71

68

64

               R

85

84

 83

81

82

              Ženy

35

34

35

33

31

         Zamestnanci so zdravotným postihnutím

4

3

3

3

4